Prihlásenie
Naši partneri > UNIQA
Uniqa je univerzálna poisťovňa poskytujúca široké spektrum poistných produktov v oblasti životného aj neživotného poistenia. UNIQA znamená nielen meno spoločnosti, ale vyjadruje aj jej kódex - dlhoročné skúsenosti, spoľahlivosť, vysoká odbornosť podporená medzinárodným know-how koncernu UNIQA, finančná stabilita, kapitálová sila a rýchlosť v poskytovaní služieb. Ide o dynamicky sa rozvíjajúcu spoločnosť s cieľom poskytnúť najlepšiu kvalitu produktov a služieb prostredníctvom profesionálneho, motivovaného a stabilizovaného personálu.
 
 
Životné poistenie
Neživotné poistenie
Cestovné poistenie